Ειδήσεις

Ο Ν. Παναγιωτόπουλος για τα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού του Στρατού Ξηράς

Η διαδικασία της παραλαβής 1.200 τεθωρακισμένων τροχοφόρων οχημάτων αναγνωρίσεως Μ1117 που παραχωρούνται από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, ως EDA Grant, βρίσκεται σε εξέλιξη. ...