Θεσσαλονίκη
0

Τις συνήθειές του στη μετακίνηση άλλαξε κατά την πανδημία ένας στους τρεις πολίτες, όπως αποκαλύπτει διαδικτυακή έρευνα για την αστική κινητικότητα που υλοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου Reeform. Συγκεκριμένα το 33% των ερωτηθέντων δήλωσε πως έχει αλλάξει συνήθειες σχετικά με το μέσο που επιλέγει να μετακινηθεί, είτε αρκετά είτε πολύ.

Η πιο συχνά αναφερόμενη αλλαγή φαίνεται να είναι από τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε ΙΧ (22,6%), ενώ δεύτερη επιλεγόμενη αλλαγή είναι από τη γενική χρήση οποιουδήποτε μέσου στην πεζή μετακίνηση (18,5%). Από την άλλη πλευρά, το 42,7% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν άλλαξε καθόλου συνήθειες μετακίνησης όσον αφορά στο μέσο που επιλέγει για τις μετακινήσεις του, ενώ ένα 24% δήλωσε πως έχει υπάρξει σχετικά μικρή αλλαγή στις συνήθειές του.

Πάντως το 36% των συμμετεχόντων στην έρευνα ανέφερε ότι θεωρεί πιθανό να διατηρήσει αυτές τις αλλαγές στις συνήθειες μετακίνησής του και μετά την περίοδο της πανδημίας, ενώ το 18% βρίσκει πιθανότερο να επιστρέψει στις συνήθειες που είχε πριν την πανδημία.

Η έρευνα διενεργήθηκε διαδικτυακά σε 124 άτομα, από το πολεοδομικό συγκρότημα και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, από τις 20 Φεβρουαρίου ως τις 10 Μαρτίου στο πλαίσιο του έργου «REFORM – Ιntegrated REgional Action Plan For Innovative, Sustainable and LOw CaRbon Mobility» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020 και υλοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σε ό,τι αφορά την χρήση καλών πρακτικών βιώσιμης αστικής κινητικότητας, από τις απαντήσεις του δείγματος προκύπτει πως το 59% του δείγματος θεωρεί πως μπορεί να επωφεληθεί στην καθημερινότητά του από τέτοιες καλές πρακτικές, όπως για παράδειγμα μια εφαρμογή για την ενημέρωση σχετικά με την πληρότητα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με σχεδόν το 39% να μη βρίσκει χρησιμότητα σε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία (89,5%) αναγνωρίζει ότι μια τέτοια πρακτική είναι πολύ σημαντική.

Αναφορικά με διαμορφωμένους χώρους αναψυχής, σχεδόν το 69% των ερωτώμενων γνωρίζουν την ύπαρξη τους στην περιοχή τους, ενώ ένας στους τρεις αγνοεί την ύπαρξη τέτοιου χώρου στην ευρύτερη περιοχή του. Περίπου 55% του δείγματος έχει χρησιμοποιήσει αρκετά έως και πολύ τέτοιους χώρους αναψυχής κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ το 44% τους επισκέφθηκε λίγο ή καθόλου.

Τέλος, μια δέσμευση επιπλέον χώρου του οδικού δικτύου προκειμένου να δημιουργηθούν επιπλέον υποδομές για τη μετακίνηση πεζών ή ποδηλατών, θα επηρέαζε αρκετά έως πολύ το 71% των ερωτώμενων, ενώ το υπόλοιπο 30% δηλώνει ότι κάτι τέτοιο θα είχε λίγη έως καμία επίδραση σε αυτούς.

Διαπιστώνεται, άλλωστε, η θετική διάθεση του δείγματος (71%) απέναντι στην προοπτική να εμπλακεί ενεργά στο σχεδιασμό Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην περιοχή του. Ένα 17% δηλώνει σχετικά πρόθυμο να ενεργοποιηθεί ενεργά σε έναν τέτοιο σχεδιασμό, ενώ μόλις το 9,7% είναι τελείως αρνητικό ως προς την εμπλοκή του σε μια τέτοια δραστηριότητα.

You may also like

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Ειδήσεις