Ειδήσεις

Δ. Σακελλαρίου: Υποθαλάσσια ρήγματα και υποθαλάσσιοι σεισμοί χρειάζονται περισσότερη έρευνα

«Οι ελληνικές θάλασσες κρύβουν μεγάλο πλούτο και μεγάλες απειλές ταυτόχρονα. Έχουμε κάθε λόγο να αξιοποιήσουμε τον θαλάσσιο πλούτο και έχουμε υποχρέωση να μειώσουμε ...