Πολιτική

Δρ. Δημήτριος Πιστόλας στην Today Press: «O χώρος της Υγείας και της Περιφέρειας καταλήγουν στον άνθρωπο»

του Πέτρου Κουβάτσου Ο Διευθυντής της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Συντονιστής Μεταμοσχεύσεων της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Οργάνων στον Ευαγγελισμό, Δημήτριος Πιστόλας, μάχιμος νοσηλευτής εδώ και 31 ...