ΠΛΕΥΡΗΣ

“Δωρεάν οι υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας – Αφορούν 135.000 συνανθρώπους μας”

«Θεσμοθετείται στη χώρα μας, με μεγάλη καθυστέρηση, ένα οργανωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας που αφορά 135.000 ανθρώπους. Αν σκεφτούμε τις οικογένειες τους, ...