Ειδήσεις

Δεκάδες οι εταιρείες – τεχνοβλαστοί στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα της Β. Ελλάδας

Προσεγγίζουν τις 50 οι εταιρείες – τεχνοβλαστοί (spin-off), που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, ενώ ...