Πολιτική

Έρευνα της OPINION POLL στους νέους 17-29 – Τα ποσοστά των κομμάτων

Η έρευνα που υλοποίησε η OPINION POLL στους νέους 17-29 ετών για λογαριασμό του THE TOC εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αναδεικνύονται σοβαρά ευρύτερα συμπεράσματα ανεξάρτητα και από τις εκλογές , ...