Οικονομία

Β.Λαζαράκου (Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς): Δημιουργούμε έναν οδικό χάρτη που θα μας οδηγήσει με ασφάλεια στην επόμενη ημέρα

«Οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις στις αγορές κεφαλαίου έχουν χωρίς αμφιβολία ενταθεί σημαντικά κατά την τελευταία τριετία, δημιουργώντας νέα μακροοικονομικά δεδομένα», τονίζει μιλώντας ...