Ειδήσεις

Μια ακόμη Εθελοντική – Περιβαλλοντική Δράση στην παραλία Ασπροπύργου

Στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Druckfarben Hellas S.A.  και με στόχο την περαιτέρω ευαισθητοποίηση και συνεισφορά του ανθρώπινου δυναμικού σε περιβαλλοντικά ...