Ειδήσεις

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αχαρνών στις ασκήσεις “Αινείας 2023” και “Κτησίβιος”

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αχαρνών με αντιδήμαρχο τον Γιώργο Σιδηρόπουλο, συμμετείχε ως παρατηρητής στην  άσκηση ...