Οικονομία

Προϋπολογισμός: Πλεόνασμα 220 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο αντί για έλλειμμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Μαρτίου 2023, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ...