0

Αλλάζουν όσα ισχύουν για τους συνταξιούχους που συνεχίζουν να εργάζονται και δηλώνει την εργασία τους στον ΕΦΚΑ. Πώς αξιοποιείται ο χρόνος εργασίας και πόσο αυξάνεται η σύνταξή τους.

Μέχρι τώρα, υπήρχαν περιορισμοί τόσο σε όσους είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν από τον Μάιο του 2016 όσο και σε αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά συνέχιζαν να έχουν απασχόληση. Πλέον, οι συνταξιούχοι που δηλώνουν την απασχόλησή τους στον ΕΦΚΑ, μετά τη συνταξιοδότηση, θα έχουν περικοπή κύριας και επικουρικής σύνταξης κατά 30%, όμως, όταν διακόψουν την εργασία τους σταματά η μείωση και η σύνταξη επανέρχεται στο αρχικό ποσό.

Παράλληλα, ο χρόνος της απασχόλησης πλέον αξιοποιείται με προσαύξηση της σύνταξης. Το ποσό υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στον χρόνο απασχόλησης, ξεκινώντας από το 0,77% το οποίο είναι το ποσοστό που αντιστοιχεί στο πρώτο έτος, ενώ υπολογίζονται κι οι αποδοχές που έχουν κατά το διάστημα της απασχόλησής τους.

Παράδειγμα

Συνταξιοδοτημένος πριν από το 2016 που τα τελευταία πέντε χρόνια εργαζόταν, δικαιούται προσαύξηση σύνταξης με ποσοστό αναπλήρωσης 3,85% (0,77Χ5=3,85). Αν ο μισθός από την απασχόληση ήταν 1.200 ευρώ, τότε θα πάρει προσαύξηση σύνταξης 92,4 ευρώ κάθε μήνα. Με συντάξιμες αποδοχές ύψους 1.500 ευρώ, η προσαύξηση σύνταξης που δικαιούται για τα πέντε έτη εργασίας είναι 115,5 ευρώ.

Οι κατηγορίες απασχολούμενων συνταξιούχων

1. Απασχόληση από 28/2/2020 και έπειτα
2. Απασχόληση από 13/5/2016 ως 27/2/2020
3. Απασχόληση με έναρξη πριν τις 13/5/2016 και λήξη μετά τις 13/5/2016
4. Απασχόληση με έναρξη και λήξη πριν τις 13/5/2016

Το πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχου του e-ΕΦΚΑ

– Σε περίπτωση που αναληφθεί μετά τη συνταξιοδότηση υπακτέα στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. απασχόληση, το σύνολο των ακαθάριστων κύριων και επικουρικών συντάξεων καταβάλλεται μειωμένο κατά 30% από 01.03.2020, εκτός εάν ο συνταξιούχος εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις. Σημειώνεται ότι για το διάστημα από 13.05.2016 έως 27.02.2020 η μείωση ανερχόταν σε 60%.

– Ειδικά για συνταξιούχους που απασχολούνται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αναστέλλεται πλήρως η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 61o έτος της ηλικίας τους έως και τις 28.2.2021 και από την 01.03.2022 και εφεξής αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας. Από το 61ο ή 62ο έτος της ηλικίας, αντίστοιχα, οι συντάξεις καταβάλλονται μειωμένες κατά 30%, όπως και στις υπόλοιπες κατηγορίες απασχολούμενων συνταξιούχων. Σημειώνεται ότι για το διάστημα από 13.05.2016 έως 27.02.2020 η αναστολή ήταν πλήρης, ανεξαρτήτως ηλικίας. Οι Ο.Τ.Α. A΄ και B΄ βαθμού αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

You may also like

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Οικονομία