0

Αύξηση του όγκου παραγωγής και των πωλήσεων κατά 10% και της αξίας των εξαγωγών κατά 15%, παρουσίασε ο εξορυκτικός κλάδος το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, Αθανάσιος Κεφάλας, στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα επεσήμανε:

* την αυξημένη ζήτηση μετάλλων και των προϊόντων λευκολίθου, η οποία οδήγησε σε σημαντικές αυξήσεις τιμών στη διάρκεια του έτους, με σημαντική άνοδο όμως και του κόστους παραγωγής λόγω υψηλών τιμών της ενέργειας

* την ανάκαμψη των βιομηχανικών ορυκτών στα επίπεδα του 2019, με παρόμοιες προκλήσεις στη διαμόρφωση του κόστους παραγωγής και στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας

* την σημαντική ζήτηση ελληνικού μαρμάρου στο εξωτερικό, την αναθέρμανση της κατανάλωσης στην εσωτερική αγορά αλλά με το υψηλό κόστος ενέργειας και υλικών να απορροφά σημαντικό μέρος των οικονομικών αποτελεσμάτων

* τη συνεχιζόμενη άνοδο ζήτησης αδρανών υλικών, κυρίως χάρη στην οικοδομική δραστηριότητα και τα έργα των Περιφερειών, ενώ ακόμα αναμένονται να αρχίσουν μεγάλα κατασκευαστικά έργα.

* τη σημαντική υποστήριξη του λιγνίτη στη διασφάλιση της επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας σε κρίσιμες περιόδους, η οποία οδήγησε σε αύξηση της εξόρυξής του κατά 10%.

Αν ο απολογισμός για το 2021 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικός, η συνειδητοποίηση των συνθηκών που καλούμαστε να διαχειριστούμε σήμερα μας υπενθυμίζει ότι για το κλάδο μας σπάνια υπάρχουν ιδανικές συνθήκες, ανέφερε ο κ. Κεφάλας. «Οι προβλέψεις για το εγγύς μέλλον είναι ιδιαίτερα επισφαλείς, όμως θα πρέπει να κινηθούμε ώστε να είμαστε καλά προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση των δυσχερειών στην εφοδιαστική αλυσίδα, το υψηλό ενεργειακό κόστος, το πληθωριστικό περιβάλλον αλλά και τις προκλήσεις στον ομαλό εφοδιασμό των πελατών μας, την προσαρμογή στις απαιτήσεις της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και στις πιθανολογούμενες γεωπολιτικές αλλαγές», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΜΕ.

You may also like

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Οικονομία