0
Μέτρα άμεσης απόδοσης
Ένα από τα μέτρα που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο απέναντι στις ενεργειακές ανατιμήσεις  αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας. Για τον ίδιο σκοπό, η Κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημόσιο. Το σχέδιο ανακοίνωσαν χθες οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκη και η Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου και  αναπτύσσεται σε τρεις άξονες:
-Δημιουργείται ένα ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας στις εγκαταστάσεις του Δημοσίου.
-Προωθούνται άμεσα μέτρα με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης κατά 10% το επόμενο διάστημα, αλλά και μέσο – μακροπρόθεσμα μέτρα, με στόχο τη μείωση της τελικής ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας στον δημόσιο τομέα σε ποσοστό τουλάχιστον 30% μέχρι το 2030.
-Θεσπίζονται κίνητρα στους φορείς του Δημοσίου για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ενεργειακής εξοικονόμησης.
Τα μέτρα άμεσης απόδοσης που λαμβάνονται προβλέπουν μεταξύ άλλων, την ορθολογική διαχείριση και συντήρηση συστημάτων θέρμανσης – ψύξης, την εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα του φωτισμού όπως στον οδοφωτισμό, αλλά και στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.
Για την εφαρμογή των μέτρων, θα κατατεθεί  τροπολογία, με την οποία θα καθοριστούν διοικητικοί και τεχνικοί υπεύθυνοι για τις άμεσες και έκτακτες δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, οι οποίοι θα έχουν την υποχρέωση να υλοποιούν τις σχετικές  δράσεις.
Για την επίτευξη των στόχων θα θεσπιστούν κίνητρα και αντικίνητρα. Έτσι τα ποσά ενίσχυσης που θα λαμβάνουν οι δημόσιοι φορείς  θα προκύπτουν από το συνδυασμό του βαθμού εφαρμογής των μέτρων και του αποτελέσματος που θα επιτυγχάνονται.
Σημειώνεται ότι η δαπάνη του δημοσίου για ηλεκτρική ενέργεια το 2021, χωρίς φόρους και τέλη, έφτασε τα 800 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχουν 212.000 ρολόγια υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου.
Πρόγραμμα «Ηλέκτρα» για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δημοσίου
Για την εξοικονόμηση ενέργειας σε μόνιμη βάση  η Κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή το φιλόδοξο πρόγραμμα  «ΗΛΕΚΤΡΑ» για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος του δημόσιου τομέα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 640 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω επενδυτικού δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και  το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  Στόχος είναι τα κτίρια αφενός να ενταχθούν κατ’ ελάχιστον, κατόπιν παρεμβάσεων, στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β, και αφετέρου να επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών CO2, τουλάχιστον, κατά 30%. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προωθεί επίσης, την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για αυτοκατανάλωση, τη χρήση νέων, καινοτόμων σχεδιαστικών προτύπων και ψηφιακών μοντέλων, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τον υποδειγματικό ρόλο του Δημοσίου τομέα. Σημειώνεται ότι η συνολική εκτιμώμενη μείωση ηλεκτρικής κατανάλωσης ανά έτος με την πλήρη υλοποίηση του προγράμματος υπολογίζεται στα 600 GWh, ενώ η μείωση της ετήσιας δαπάνης για ηλεκτρικό ρεύμα μετά την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων θα ανέλθει στα 96 εκατ. ευρώ. Η πλατφόρμα για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων θα ανοίξει εντός Ιουλίου.

You may also like

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Οικονομία