0

Αποτελεί αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα η άμεση προσαρμογή στα νέα δεδομένα των Ενόπλων Δυνάμεων, όσον αφορά στη λειτουργία του συνόλου των σχολών -σχολείων-κέντρων εκπαίδευσης, οι οποίες, αναζητώντας διαρκώς καινοτόμες τεχνολογίες όπως η εφαρμογή της υβριδικής διδασκαλίας, υιοθέτησαν εγκαίρως σύγχρονες τακτικές εκπαιδεύσεως που επιφέρουν το βέλτιστο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, έχοντας παράλληλα ως γνώμονα τις αρχές της χρηστής διοίκησης και πρωτίστως τον ανθρώπινο παράγοντα. Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής του ΜέΡΑ25 Φωτεινή Μπακαδήμα, με θέμα «Φοίτηση σε Σχολεία Σταδιοδρομίας Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων που επιμελούνται ΑΜΕΑ».

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανέφερε ο Ν. Παναγιωτόπουλος «είναι υποχρεωτική η επιτυχής αποφοίτηση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων από τα υποχρεωτικά σταδιοδρομικά σχολεία, η οποία και αποτελεί τυπικό προσόν κρίσης για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό».

Διευκρίνισε, δε, ότι τα Γενικά Επιτελεία «συλλέγουν τις επιθυμίες του προσωπικού για συμμετοχή στην εκπαίδευση και επιλέγουν το προς φοίτηση προσωπικό, λαμβάνοντας υπόψη τα προαγωγικά κριτήρια και τις υπηρεσιακές ανάγκες, με ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών αναγκών των στελεχών, δεδομένου του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Ήδη», συνέχισε, «από την εμφάνιση της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, έχουν καθοριστεί τα επικαιροποιημένα προγράμματα εκπαιδεύσεως όλων των σχολείων των Ενόπλων Δυνάμεων, στα οποία περιλαμβάνονται χρονικές περίοδοι εκπαίδευσης για το σύνολο των συμμετεχόντων με τη μέθοδο της διαδικτυακής – εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο μέτρο που αυτό κρίνεται εφικτό, στοχεύοντας στην επίτευξη της μέγιστης διδακτικής απόδοσης, αλλά και του ελάχιστου δυνατού κόστους για τους εκπαιδευομένους».

«Όμως», συμπλήρωσε, «πέραν των εκπαιδευτικών αντικειμένων που δύναται να διεξάγονται με μεθόδους τηλεκπαίδευσης, η φύση (ως προς την αναγκαιότητα πρακτικής εκπαίδευσης), καθώς και η διαβάθμιση (ως προς τον βαθμό ασφαλείας) πολλών θεματικών ενοτήτων και δραστηριοτήτων, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στα εν θέματι σχολεία, επιβάλλουν την ανάγκη συνέχισης της εκπαίδευσης με φυσική παρουσία, προκειμένου να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τα απαιτούμενα εχέγγυα, ώστε να δύνανται να ανταπεξέλθουν επιτυχώς, στα καθήκοντα που εκτελούν ή πρόκειται να τους ανατεθούν στο μέλλον».

Ειδικότερα, «αναφορικά με τη συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού που μνημονεύεται στην ερώτησή σας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.3257/2004 (Α’143) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-11 (Β΄ 1139) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την Φ.400/34/292616/Σ.4753/31-8-16 ΚΥΑ (Β΄ 2808), καθορίζεται μία σειρά από ευεργετικά μέτρα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που επιμελούνται ΑμεΑ, πλην όμως δεν υφίσταται διαφοροποίηση των όρων συμμετοχής στα υποχρεωτικά σχολεία σταδιοδρομικής εξέλιξης για τα εν λόγω στελέχη».

«Κρίνεται σκόπιμο», υπογράμμισε, «να επισημανθεί ότι, σε ενδεχόμενο σχετικής τροποποίησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη ότι η συμμετοχή σε υποχρεωτικές σταδιοδρομικές εκπαιδεύσεις, με διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες στελεχών, θα ήγειρε ζητήματα περί δικαίου αισθήματος και άνισης μεταχείρισης μεταξύ αυτών».

«Όλα τα αντικείμενα εκπαίδευσης του εκάστοτε σχολείου Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία δεν διέπονται από τους περιορισμούς των κανόνων ασφαλείας διαβαθμισμένων πληροφοριών ή από την αδήριτη υποχρέωση της δια ζώσης εξάσκησης και συμμετοχής, εξετάζονται υπό το πρίσμα της διαδικτυακής διδασκαλίας και έχουν ήδη αρχίσει να διεξάγονται με σύγχρονες τηλεκπαιδευτικές μεθόδους, ωφελώντας ταυτόχρονα την υπηρεσία και τους συμμετέχοντες» πρόσθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Η διατήρηση της φυσικής παρουσίας φοίτησης στα σχολεία σταδιοδρομικής εξέλιξης είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών τους, ενώ παράλληλα αποτελεί πάγια βούληση της ηγεσίας η ισότιμη αντιμετώπιση των στελεχών και η εμπέδωση αισθήματος δικαίου και αξιοκρατίας», ξεκαθάρισε ο Ν. Παναγιωτόπουλος.

«Όλα τα ζητήματα που αφορούν στην υπηρεσιακή εξέλιξη, στην ιεραρχία και στις προαγωγές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων εξετάζονται διεξοδικά και σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, ενώ τυχόν τροποποιήσεις επί του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου υλοποιούνται μόνο κατόπιν στοιχειοθετημένης υποβολής σχετικών προτάσεων εκ μέρους τους», καταλήγει στην απάντησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

You may also like

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Ειδήσεις