0

Μετά την κρίση των Υποστρατήγων ολοκληρώθηκαν αργά χτες το βράδυ και οι κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων του Σώματος Λάζαρου Μαυρόπουλου και Γεώργιου Δούβαλη.

Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Υποστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, επτά Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων, ενώ 12 ταξίαρχοι αποστρατεύονται.

Στον βαθμό του υποστράτηγου προήχθησαν οι:

– Μπουλούμπασης Χρήστος

– Πούπουζας Παναγιώτης

– Μανούρας Χρήστος

– Μπακόλας Δημήτριος

– Βασιλείου Γεώργιος

– Παπαδόπουλος Γεώργιος

– Καλόγηρος Χαράλαμπος

Ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κρίθηκαν οι παρακάτω 12 Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από 30 ημέρες, με άλλο Προεδρικό Διάταγμα:

– Γερμανός Θωμάς

– Κωστούλας Βασίλειος

– Χριστοδουλίδης Ασημάκης

– Νταλαχάνης Ιωάννης

– Καραϊσκος Γεώργιος

– Παπαδήμος Δημήτριος

– Νέστορας Θωμάς

– Δόσχορης Σπυρίδων

– Ανθούλης Κωνσταντίνος

– Μανουσόπουλος Πολυχρόνης

– Κιαμίλη Χούντα Μαρία

– Οικονομόπουλος Μιχαήλ

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών.

You may also like

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Ειδήσεις