Ιλίσια
0

Νέος αρχηγός της Αστυνομίας είναι ο Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας, μέχρι πρότινος Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, ενώ αποστρατεύονται ο επικεφαλής της ΓΑΔΑ Παρασκευάς Σανίδας και ο διοικητής Ασφαλείας Πέτρος Τζεφέρης.

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 31 Μαρτίου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 33 παρ.5 και 46 του π.δ.24/1997, μετά από πρόταση του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 περίπτ. γ΄ εδάφιο τρίτο και 43 παρ. 1 περίπτ. β’ του π.δ. 24/1997, στο βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων οι Υποστράτηγοι Παρασκευάς Σανίδας και Πέτρος Τζεφέρης.

You may also like

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Ειδήσεις