0

Στην ίδρυση του δεύτερου Κέντρου Υποστήριξης Λογισμικού και Δικτύου με έδρα την Αθήνα, προχώρησε ο όμιλος Epsilon Net, μετά την ίδρυση του πρώτου Epsilon Support Center στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο νέο Support Center (το οποίο θα λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία) η Epsilon Net συμμετέχει με ποσοστό 60% και με ποσοστό 40% συμμετέχει ο Κοσμάς Ναυπλιώτης, επιχειρηματίας με εξαιρετική γνώση του κλάδου του business software και σημαντική δραστηριότητα στον τομέα της Πληροφορικής για περισσότερα από είκοσι έτη.

Τα δύο Epsilon Support Centers έχουν ως στόχο, σε άμεση συνεργασία με τα τμήματα υπηρεσιών των εταιριών του ομίλου της Epsilon Net, να εξυπηρετήσουν αποκλειστικά τους συνεργάτες – μέλη του δικτύου του ομίλου, παρέχοντας Β2Β εξειδικευμένες υπηρεσίες, ενισχύοντας την υποστήριξή τους σε όλα τα επίπεδα και προσφέροντας ταυτόχρονα λύσεις σχετικά με την ανάλυση & την υλοποίηση έργων, το after sales support, τις λύσεις προγραμματισμού στις τεχνολογικές λύσεις του ομίλου.

Σημειώνεται ότι το πρώτο Epsilon Support Center του ομίλου EPSILON NET, που ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019 στην Θεσσαλονίκη, έχει εκτελέσει με απόλυτη επιτυχία τους επιχειρησιακούς στόχους που είχαν τεθεί, αφού μέχρι σήμερα έχει συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση πολυάριθμων και σημαντικών έργων πληροφορικής με την αξιοποίηση της πλατφόρμας και των τεχνολογιών Pylon, ενώ παράλληλα πέτυχε σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα για το 2021 τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και σε επίπεδο αύξησης της κερδοφορίας σε σχέση με το 2020.

Τα Epsilon Support Centers αποτελούν, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, μία από τις στρατηγικές επιλογές του ομίλου, με στόχο την άμεση κάλυψη των τρεχουσών αναγκών και των μελλοντικών αλλαγών που θα προκύψουν στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κλάδο της πληροφορικής. Η ίδρυση του δεύτερου Epsilon Support Center, συμπίπτει χρονικά με την έναρξη του σχεδίου ενημέρωσης των πελατών του ομίλου για την αξιοποίηση του πλαισίου ενίσχυσης που θα προσφέρει η δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων» του Ταμείου Ανάκαμψης και πιο συγκεκριμένα του προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία MME» συνολικού προϋπολογισμού ενισχύσεων 180.000.000 ευρώ που αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο.

Η ενίσχυση ύψους 70% θα παρέχεται μέσω Voucher (άυλης επιταγής με τη μορφή οκταψήφιου κωδικού), που θα εκδίδεται προς όφελος της δικαιούχου επιχείρησης και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αγορά ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών λογισμικού.

You may also like

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Ειδήσεις