0

Αυλαία ρίχνει στο Πρόγραμμα Αγοράς ομολόγων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο τέλος Ιουνίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρώτη αύξηση επιτοκίων μετά το 2011.

Το ΔΣ της ΕΚΤ προανήγγειλε σήμερα την πρόθεσή του να προχωρήσει τον Ιούλιο σε αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 0,25%, ενώ γνωστοποίησε ότι θα προχωρήσει σε μία ακόμη αύξηση τον Σεπτέμβριο, χωρίς να προσδιορίζει το ύψος αυτής. Μετά τον Σεπτέμβριο η ΕΚΤ θα αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση, προχωρώντας σε μια σταδιακή αλλά σταθερή πορεία περαιτέρω αυξήσεων των επιτοκίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε σήμερα, μετά την επί τα χείρω αναθεώρηση των προβλέψεων για τον πληθωρισμό, να τερματίσει τις καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων του (APP) από την 1η Ιουλίου 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να συνεχίσει να επανεπενδύει, πλήρως, τα ομόλογα που λήγουν και είχαν αγοραστεί στο πλαίσιο του APP για εκτεταμένη χρονική περίοδο πέραν της ημερομηνίας κατά την οποία αρχίζει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και, σε κάθε περίπτωση, για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τη διατήρηση συνθηκών άφθονης ρευστότητας και κατάλληλης κατεύθυνσης νομισματικής πολιτικής.

Όσον αφορά το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων στο πλαίσιο της πανδημίας (PEPP), το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να επανεπενδύσει τις πληρωμές κεφαλαίων από τίτλους λήξεως που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος τουλάχιστον έως το τέλος του 2024.

Η ΕΚΤ επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της να συνεχίσει να αγοράζει ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε ποσά που θα υπερβαίνουν τις λήξεις των τίτλων που ήδη κατέχει. Και τούτο προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες παρενέργειες στην ελληνική οικονομία, η οποία συνεχίζει να ανακάμπτει από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία.

Όσον αφορά στις προβλέψεις για τον πληθωρισμό, η ΕΚΤ εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί στο 6,8% το 2022, για να υποχωρήσει σταδιακά στο 3,5% το 2023 και στο 2,1% το 2024.

Τι προβλέπεται για την Ελλάδα

Η ΕΚΤ εμφανίζεται έτοιμη να στηρίξει χώρες του νότου με υψηλό χρέος, όπως είναι η Ελλάδα και η Ιταλία, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να ενεργοποιήσει, αν κριθεί αναγκαίο για την αντιμετώπιση μιας μεγάλης αύξησης στο κόστος δανεισμού της, το έκτακτο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (PEPP). Επανέλαβε, δε, ότι θα στηρίξει τα ελληνικά ομόλογα σε περίπτωση νέου κατακερματισμού της αγοράς:

«Σε περίπτωση νέου κατακερματισμού της αγοράς, που θα σχετίζεται με την πανδημία, οι επανεπενδύσεις του PEPP μπορούν να προσαρμοστούν με ευελιξία ανά πάσα στιγμή σε διάφορες χρονικές περιόδους, κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και δικαιοδοσίες. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αγορά ομολόγων που εκδίδονται από την Ελληνική Δημοκρατία πέραν των ανακυκλώσεων των εξοφλήσεων, προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή των αγορών στην εν λόγω δικαιοδοσία, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής στην ελληνική οικονομία, ενώ αυτή εξακολουθεί να ανακάμπτει από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του PEPP θα μπορούσαν επίσης να επαναληφθούν, εάν είναι απαραίτητο, για να αντιμετωπιστούν οι αρνητικοί κλυδωνισμοί που σχετίζονται με την πανδημία».

You may also like

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Οικονομία