0

Ο σύνθετος δείκτης κόστους νέων επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στο 1,51% τον Απρίλιο, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για στεγαστικά δάνεια σε νοικοκυριά αυξήθηκε 14 μονάδες βάσης στο 1,61%, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Το μέσο επιτόκιο νέων προθεσμιακών καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο -0,27%, όπως αμετάβλητο στο -0,04% παρέμεινε και το μέσο επιτόκιο για καταθέσεις όψεως των επιχειρήσεων.

Για τα νοικοκυριά, το μέσο επιτόκιο για προθεσμιακές καταθέσεις παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 0,24%, ενώ αμετάβλητο στο 0,01% διατηρήθηκε και το μέσο επιτόκιο καταθέσεων όψεως.

You may also like

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Οικονομία