0

«Πατάει γκάζι» η Κοινωνία της Πληροφορίας με περισσότερα από 50 έργα της τάξεως του 1,4 δισ. ευρώ να χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και να έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ για τη δημοπράτησή τους έως το τέλος του 2022.

Tα βασικότερα από τα projects που πρόκειται να δημοπρατηθούν έως το τέλος της χρονιάς περιλαμβάνουν την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου τηλεϊατρικής στο σύνολο των υγειονομικών περιφερειών της χώρας, την αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος τήρησης των αρχείων σε όλα τα (αστικά και ποινικά) δικαστήρια, και την ψηφιοποίηση εντύπων αρχείων και δεδομένων δικαστηρίων.
Επίσης, μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για το έργο της ψηφιοποίησης του φυσικού αρχείου των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας, κατ’ ελάχιστον των τελευταίων πέντε ετών.
Τους επόμενους μήνες αναμένεται να ξεκινήσει και η διαγωνιστική διαδικασία για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαβούλευση για τη δημιουργία κεντρικού κόμβου διαχείρισης και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (big data) του Δημοσίου.

You may also like

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Οικονομία