0

«Πρέπει να διασφαλίσουμε στους νέους του σήμερα και του αύριο ένα περιβάλλον καλύτερων ευκαιριών», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, στην πρώτη από τις τρεις παρεμβάσεις του στην υπουργική Σύνοδο του ΟΟΣΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, με θέμα: «Το μέλλον που θέλουμε- Καλύτερες πολιτικές για την επόμενη γενιά και για μια βιώσιμη μετάβαση».

Στην παρέμβασή του, ο υπουργός υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Το μέλλον που θέλουμε πρέπει να χαρακτηρίζεται από βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη, με λιγότερες ανισότητες. Για να επιτύχουμε τους φιλόδοξους αυτούς στόχους, χρειάζεται να διασφαλίσουμε στους νέους του σήμερα και του αύριο ένα περιβάλλον καλύτερων ευκαιριών, μειώνοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο να βρεθούν αντιμέτωποι με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις από την κρίση του κορονοϊού, όπως διαταραχές στην εκπαίδευση και την απασχόληση και οικονομική ανασφάλεια.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, καλούμαστε να διασφαλίσουμε ότι η νεολαία μας θα είναι προετοιμασμένη, με νέες τεχνικές και κοινωνικές δεξιότητες, για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, μέσω προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών προγραμμάτων επανακατάρτισης, τα οποία θα συμβάλουν στην ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας και στη μακροχρόνια απασχολησιμότητά τους».

Ο κ. Σταϊκούρας χαρακτήρισε ως ιδιαιτέρως σημαντικό τον ρόλο των ψηφιακών δεξιοτήτων και κατέληξε λέγοντας ότι «το πλαίσιο για την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της φορολογίας και των κοινωνικών επιδομάτων, πρέπει να συνεισφέρουν ώστε να μειωθούν οι άτυπες, επισφαλείς, χαμηλής ποιότητας δουλειές για τους νέους, να προαχθεί η ισότητα των φύλων και να δοθεί ώθηση στις επιχειρήσεις ώστε να μεγιστοποιούν τις ευκαιρίες απασχόλησης νέων από διάφορες περιοχές και περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτων».

Ο υπουργός τοποθετήθηκε επίσης στη συζήτηση για τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι «βραχυπρόθεσμα, οι κυβερνήσεις θα χρειαστεί να αναχαιτίσουν την επίπτωση των αυξήσεων τιμών για τους καταναλωτές – ιδίως, για τους πιο ευάλωτους – μέσω στοχευμένων και δοκιμασμένων μέτρων στήριξης», καθώς και ότι «ο πόλεμος εντείνει την ανάγκη όλες οι χώρες να συνδυάσουν τον στόχο για δίκαιη πράσινη μετάβαση με την ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία, κατά τρόπο οικονομικά αποτελεσματικό και κοινωνικά δίκαιο». Πρόσθεσε δε, πως «αυτό σημαίνει ότι η διαφοροποίηση των πηγών και των προμηθευτών ενέργειας, η προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της πράσινης μετάβασης γίνονται ακόμα πιο επείγουσα προτεραιότητα».

Ο κ. Σταϊκούρας έκανε ακόμη ειδική αναφορά στις προκλήσεις που αναδύονται από τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις-συμπεριλαμβανομένης της πίεσης για υψηλότερες αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη και αλλού- και τόνισε την ανάγκη στενότερης διεθνούς συνεργασίας και συντονισμού.

Τέλος, ο κ. Σταϊκούρας παρενέβη στη συζήτηση για την ενίσχυση της πρόληψης και της ετοιμότητας απέναντι στην πανδημία του κορονοϊού, επισημαίνοντας την ανάγκη να προσδιοριστούν τα βασικά διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία, ώστε να υπάρχει καλύτερη προετοιμασία έναντι μελλοντικών προκλήσεων.

«Κεντρική προτεραιότητα παραμένει η αποτροπή πιθανών πιο μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα, της αποφυγής αρνητικών συνεπειών στην αγορά εργασίας και της ενίσχυσης του συστήματος υγείας, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών», ανέφερε.

You may also like

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Ειδήσεις