ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

“Η Ελλάδα σχεδιάζει και εφαρμόζει ολοκληρωμένες πολιτικές πρόληψης, ετοιμότητας για τη θωράκισή της”

Τη σημασία της πρόληψης, της ετοιμότητας και της έγκαιρης προειδοποίησης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνεπάγεται η κλιματική αλλαγή, υπογραμμίζει σε μήνυμά ...
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

“Απαιτείται ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και αποτελεσματική πολιτική προστασία”

Χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και για μια αποτελεσματική πολιτική προστασία και στην καρδιά αυτής της προσέγγισης βρίσκεται ...
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

“Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και το rescEU σημαντικά εργαλεία για τη θωράκιση απέναντι στις φυσικές καταστροφές”

Την ανάγκη ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και του rescEU ως «καίριας σημασίας εργαλεία για τη συλλογική θωράκισή μας έναντι των διαρκώς ...